Ergen deyince, hemen hemen hepimizin aklına değişim ve dönüşüm gelir. İlk heyecanlar, ilk asilikler, ilk sosyal ataklar, ilk karşı cinsle etkileşim, ilk aşk, ilk korkular, ilk sorumluluklar, okuldan kaçmalar, zararlı alışkanlıklara merak sarma ve üniversite. Ergenlik, yaşamımızın belirlenmesinde bize en büyük rolleri ve yarınlarımızı gösteren en önemli yol grubudur. Bu kadar ilkleri ve önemli sorunları yaşayan kişiler yanlarında güvenilir kişileri arar. Gerek ebeveynlerin iş yaşamları gerek yaşları gereği gereken iletişim kopuk olacaktır. Bu iletişim ya dışarıdan herhangi birisiyle ya da iyi bir yol göstericiyle, yani biz (uzmanınızla) olacaktır.

 • Ergenlik, insan gelişiminin en önemli basamaklarından biridir. Bilindiği gibi kolay bir geçiş dönemi değildir. Okul, eğitim düzeni, sınav ve başarı kaygısı, aile içi problemler, aile baskısı, arkadaş çevresi, kardeş ilişkileri ve hormonal değişimler ergenlerin çocukluktan yetişkinliğe geçişini sorunlu hale getiren etmenlerden sadece birkaçıdır.
 • Ergenlerin bu dönemde “ben kimim?” sorusunun yanıtını bulmaya ihtiyaçları vardır. Bu nedenle ebeveynlerinden uzaklaşmak ve yalnız kalmak isterler. Bu dönemde ergenler pek çok konuda zorlanıp sıkıntı yaşayabilirler. Zaman zaman içedönük, zaman zaman öfkeli tutumlar sergileyebilirler. Bazı ergenler öfkelerini ifade etmek için daha yapıcı davranışlar ve sözler kullanırken, bazıları öfkelerini yapıcı olmayan şekillerde dışa vururlar. Öfkelerini yapıcı olmayan şekillerde dışa vuran ergenler genellikle saldırgan, agresif, kavgacı, inatçı bir tutum sergilerler. Aşırı durumlarda, karşılarındakileri fiziksel ya da psikolojik olarak kırma, acıtma ve zarar verme yoluna gidebilirler.
 • Ergenlik döneminin nispeten rahat geçmesi, ergenin ilk gelişim dönemlerinin ne ölçüde olumlu geçtiğiyle oldukça ilgilidir; fakat ne kadar olumlu geçmiş olsa da, yine de bu döneminin yukarıda belirtilen sıkıntıları dolayısıyla pek çok ergenin hafif veya ağır olabilecek sıkıntılarını bir uzman yardımıyla çözümlenmesi gelişimi için oldukça faydalı olur.

Ergen Danışmanlığın yararları:

 • Danışmanlık sürecinde öncelik, ergenin kişilik gelişimine yardımcı olmak, toplum içinde var olabilmesini sağlamak, sahip olmadığı “öfke uyandıran duygularla yapıcı şekilde başa çıkma, öfkeyi doğru şekilde dışarıya yansıtma” konularında beceri kazandırma olacaktır.

Ergen Danışmanlığı çocuğunuzla sizin aranızdaki iletişimin yanı sıra, çocuğunuzun kendisiyle ve çevresiyle olan ilişkilerini daha sağlıklı ve optimal hale getirmesini sağlar.

Ergenlerle yaptığımız danışmanlıklarımızın içeriğinden bazıları

 • Arkadaşlık ilişkileri
 • Gelecek kaygıları ve hedef belirleme
 • İletişim araçları ile ilgili sorunlar (Bilgisayar, telefon, TV)
 • Okul Sorunları
 • Karşı cinsle ilgili sorunlar
 • Ergenlik dönemi sorunları
 • Kimlik ve kişilik geliştirme sorunları
 • Sosyalleşme ile ilgili sorunlar
 • Çekingen ve saldırgan davranışlar
 • Çalışma alışkanlığı oluşturamamanın yarattığı psikolojik sorunlar

Bilinçli Ebeveyn seminerlerimize katılıp 12-16 yaş arası ergen gelişimi üzerine pedagojik bilgileri alabilirsiniz. Seminerlere katılmak için Bilinçli Ebeveynler Okulu mylifedanismanlik@gmail.com posta adresine mail atabilirsiniz.