Farkına Varmak – İçselleştirmek – Yerinde Danışmanlık

 

 

Tüm eğitimlerimizi; “Bilgi, davranış değişimini kazandırmaz.” ilkesi ile planlamaktayız. Bilgi; doğru teknik, yöntem ve ölçüyle kişiye verilmezse katılımcılarda kafa karışıklığından öteye gidemez. Bundan dolayı seminerlerimizi vermeden önce şu çalışmaların yapılmasını sonuç odaklı çalışma için gerekli görmekteyiz.

 • İhtiyaç analizinin yapılması

 • Kurumun, eğitim ve seminerler sonunda kısa/orta vadede beklentilerinin değerlendirilmesi

 • Eğitim ve seminerlerin içeriklerinin kurum özelinde hazırlanması

 • Katılımcıların algılarının saptanması ve kişisel ve görev sorumluluk açısından yaşadıkları sorunların özelinde İK ve/veya diğer kişilerden bilgiler alınması

Sunumun çok önemli olduğuna inandığımız için çalışmalarımız çoğunlukla Uz. Psikologlar tarafından verilir. Bilgi ne kadar doğru ve kabul edilir bir şekilde karşı tarafa verilirse katılımcıların sorumluklarını o doğrultuda yerine getirebileceğine ve böylelikle yaratıcılıklarının daha fazla gelişeceğine inanıyoruz.

3’lü paket içeriği

 

 • Seminer (Katılımcıların algılarını açmasını sağlayan 2 saatlik çalışmalar bütünü)

 • Eğitim (İndoor/Outdoor, Psikodrama oyunları, Grup çalışmalarını barındıran çalışma)

 • Yerinde Danışmanlık (İşyerinde, mesai saatleri içerisinde direkt çalışanlarla yapılan pratik uygulama)

Seminerlerimizde uyguladığımız tekniklerle salt bilgi vermiyoruz, aynı zamanda kişinin/kurumun ihtiyaç duyduğu konular hakkında Farkına varmasını sağlıyoruz. İndoor/Outdoor çalışmaları, Psikodrama destekli oyunlarla, somut örneklerle kişinin algılarını açıp öğrenmesi gerektiği konuları İçselleştirmesini sağlıyoruz. Verilen seminer ve eğitimler doğrultusunda iş yaşamına doğru ve eksiksiz entegrasyonunu sağlamak için haftalık periyotlarla mesai saatleri içerisinde Yerinde danışmanlık yaparak kişinin görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yapmasına destek veriyoruz.

FİY işleyişi:

Her konu başlığı altında en az

 • 1 Seminer (2 Saat)

 • 1 Eğitim (1-3 gün süren çalışmalar)

 • 1 ay, yerinde Danışmanlık (günde 6 saatlik Haftalık periyotlar halinde profesyonel danışmanlık hizmeti verilir.)

 

Her bir eğitimin saatlere ve çalışma yüzdeliklerine göre açılımı

 • 1 Seminer (Farkındalık kazandırma) = 2 Saat % 9

 • 1 Eğitim (İçselleştirme) (1 gün) = 8 Saat % 36

 • 1 Pratik Uygulama (Yerinde danışmanlık): 6 saat * 2 kere = 12 Saat % 55

Toplam = 22 saat % 100

 

Seminer + Eğitim + Yerinde Danışmanlık çalışmalarının 3’lü paket halinde verildiği konu başlıklarından bazıları

 • Yeni düşünceyi öğrenme, mevcuttan farklılaştırma ve bunu sunabilmek

 • Durumsal Liderliğin ortaya çıkmasını sağlamak

 • Baskı altında karar verebilmek

 • İnisiyatif alabilme ve organizasyon

 • Kişisel yetenekleri geliştirme ve kuruma entegrasyon

 • Problem çözme teknikleri

 • Uyum ve bütünleştirme

 • Gücünü Keşfet, İnovasyon (yaratıcılık)

 • Rekabet piyasasında etkili rol oynama

 • Duygusal Zekâ ve yöneticilik

 • Kendini değerli hissetme ve işyerine güven

 • Hedef ve hayallerin belirlenmesi

 • Zamanı iyi kullanma

 • Stratejik planlama ve esasları

 • Beden dili iletişim ve empati geliştirme

 • Problem çözebilme ve arayışlar yolu

 • Bilgi transferi ve sorumluluk

 • Ortak amaç ve hedef oluşturma

 • Ekip içi koordinasyonu sağlama ve sonuca ulaşma

 • Stres ve öfke kontrolünde karar verebilmek

Yukarıda yazılı olan tüm konu başlıklarında 3’lü paket dâhilinde çalışma yapılır.