Okul başarısızlığı hem çocuğun veya ergenin, hem de ailenin demoralizasyonuna neden olur. Okul basarisizligi tetikleyen birçok unsur vardır. Hem aileler hem de okul çağındaki kişiler sonuç odaklı çalıştığından, sonucun başarısız olması her iki tarafı da daha geriye ve neredeyse eğitimi bırakma noktasına kadar götürebilir. Okul başarısızlığı çoğu zaman kişinin IQ’daki sorunlardan kaynaklanmaz. Okul başarısını tetikleyen en önemli etkenler:

 • Aile
 • Arkadaş çevresi
 • Baskıcı eğitim
 • Okul
 • Ve birçok sosyal nedenler.

Bu nedenler doğru algılanır, kişinin eğitimini yükseltecek şekilde geliştirilir ve özgüven terapileriyle desteklenirse okul başarısızlığı okul başarısına dolayısıyla özgüven ve yaratıcılığa doğru hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Psikoterapi ve hipnoz etkili bir terapi modelidir.

Okul başarısızlığına karşı yaptığımız terapi 3 basamaklıdır:

 • Aile odaklı terapi
 • Okul içindeki davranışlarının rehber öğretmen öncülüğünde öğrenilmesi
 • Kişiye özel bireysel terapi
 • Bu üç basamaklı olan terapi ve danışmanlık prensiplerimiz, kişiyi hızlı ve bilimsel yönden başarıya ve gelişmeye götürecektir.


    Uzun yıllardan beri devlet ve özel okullarda yaptığımız çalışmalar doğrultusunda;
  • Bireysel & grup çalışmaları, aile terapileriyle desteklenmektedir.
  Okul başarısızlığının çocuğun kendisinden ya da çevresinden kaynaklanan nedenleri vardır. Çocukta tek bir neden okul başarısızlığı oluşturacağı gibi, birden fazla neden de etkili olabilir. Öncelikle başarısızlık sözünü açmak gerekir. Çünkü başarı ve başarısızlık her kişiye göre farklı değerlendirilebilen kavramlardır. Biri için başarı sayılan durum bir başkası için başarısızlık sayılabilir. Örneğin, bir anne çocuğunun sınıfını geçmesini başarı olarak görürken bir başka anne karnesinde tüm derslerinde iyi not alan çocuğunu takdirname alamadığı ya da özel okullar sınavını kazanamadığı için başarısız görebilir. Esasen başarı her çocuk için farklı değerlendirilmesi gereken bir kavramdır. Bir çocuk için başarı kabul edilen elbette başka bir çocuk için başarısızlık kabul edilebilir. Ancak burada önemli olan çocuğun zihinsel yetilerini ve bilişsel gelişim düzeyini göz önüne alarak bir değerlendirme yapmaktır. Anne babanın beklentilerine göre başarı değerlendirilmesi yapılamaz. Bir çocuğun başarısızlığından bahsedebilmek için onun bilgi ve beceri edinmede kendi gelişim düzeyindeki yaşıtlarına göre geri olduğunu görmemiz gerekir.

  Çocuk terapi ve danışmanlıklar uzman pedagoglar tarafından bireysel, oyun seanslarıyla yapılır ihtiyaç duyulursa algı ve dikkat testleri ile bütünleştirilir.
 • Bilinçli Ebeveyn seminerlerimize katılıp 0-12 yaş arası çocuk gelişimi üzerine pedagojik bilgileri alabilirsiniz. Seminerlere katılmak için Bilinçli Ebeveynler Okulu mylifedanismanlik@gmail.com posta adresine mail atabilirsiniz.  
 • İletişim : Ofis Tel: 0324 238 53 88 - Gsm: 0507 232 14 89